Home Metodologia Części pracy dyplomowej

Części pracy dyplomowej

Praca dyplomowa powinna składać się z następujących elementów: strony tytułowej, spisu treści, wstępu, tekstu właściwego (rozdziałów, podrozdziałów), zakończenia, bibliografii, spisu tabel, wykresów i rysunków, aneksu.

Tekst właściwy pracy licencjackiej winien być pisany w formie bezosobowej i obejmować co najmniej 3 rozdziały, praca magisterska natomiast winna składać  się z  4 rozdziałów. Prace zwykle mają charakter teoretyczno-empiryczny. W zależności od tematu różna będzie struktura podziału treści. Tekst właściwy powinien być podporządkowany tematowi i celowi pracy. Konstrukcja pracy powinna cechować się przejrzystością i powinna być logiczna – treść rozdziałów lub kolejność innych punktów/podpunktów powinny kolejno z siebie wynikać, tworząc wewnętrzną całość, dającą możliwość przechodzenia do coraz bardziej pogłębionej i szczegółowej analizy.


W pracy dyplomowej powinny być zachowane proporcje pomiędzy poszczególnymi rozdziałami, punktami, podpunktami.


W części teoretycznej należt wykazać się znajomością zagadnień związanych z tematem pracy, o czym mają świadczyć zamieszczane przypisy wynikające z cytatów lub analizy poglądów różnych autorów, z uwzględnieniem własnych wniosków wynikających z przeglądu literatury. Bogactwo dobranej literatury będzie przesądzać o liczebności pozycji zawartych w wykazie końcowym. Praca licencjacka powinna bazować na przynajmniej 20 pozycjach literatury zwartej, czasopismach, aktach prawnych i literaturze dodatkowej. Praca magisterska powinna bazować na przynajmniej 50 pozycjach literaturowych.


W części empirycznej należy, na podstawie dobranych materiałów źródłowych, powinien wykazać się umiejętnością prezentacji wyników badawczych, przedstawiając własne wnioski, uwidaczniając je w postaci graficznej poprzez zamieszczenie licznych tabel, wykresów, schematów i rysunków, odpowiednio je komentując.

Wstęp jest bardzo ważną częścią pracy i jest jej swego rodzaju wizytówką. Wstęp ma charakter metodologiczny i należy w nim uwzględnić:
-    uzasadnienie wyboru tematu,
-    cel pracy,
-    zakres pracy (przedmiotowy, czasowy),
-    ewentualnie stosowane metody,
-    opis zawartości poszczególnych rozdziałów pracy.

W zakończeniu student powinien wykazać się umiejętnością skorelowania wiedzy teoretyczno-praktycznej (powinien odnieść się do sformułowanych we wstępie celów badawczych), przedstawiając wnioski badawcze wynikające z całej pracy. Student powinien wskazać możliwe zastosowania praktyczne.

 

 

 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.