Home Metodologia Bibliografia

Bibliografia

Zasady sporządzania pozycji w bibliografii:

Bibliografie tworzy się w porządku alfabetycznym. W przypadku dużej liczby wykorzystywanych źródeł można dokonać podziału na:
# książki,
# artykuły,
# inne opracowania, w zależności wykorzystywanych źródeł, np. akty prawne, orzeczenia sądowe, źródła internetowe.

PRACA SAMOISTNA:
L.p. nazwisko, pierwsza litera imienia, pełny tytuł italic,wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
21. Dobosiewicz Z., Kredyty i zabezpieczenia, WSM, Warszawa 2006.

ARTYKUŁ(ROZDZIAŁ, PODROZDZIAŁ) W PRACY ZBIOROWEJ:
L.p.nazwisko, pierwsza litera imienia, tytuł artykułu italic,[w:]nazwisko, pierwsza litera imienia (red.), pełny tytuł italic, wydawnictwo, miejsce i rok wydania
34. Gwizdała J., Kredyt hipoteczny w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych w Polsce, [w:] Dziworska K., Geurts T.G., Lorenz P. (red.), Strategia finansowania w nieruchomości, Urbanista, Warszawa 2007.

Niektórzy twierdzą, że w przypadku prac zbiorowych wyznacznikiem jest tytuł.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:
L.p. nazwisko, pierwsza litera imienia, pełny tytuł artykułu italic, ?tytuł czasopisma? rok nr
32. Gruszczyński M., Rembowski A., Rynek hipoteczny po przełomie, ? Nasz rynek kapitałowy? 2008, nr 5.

ROCZNIKI STATYSTYCZNE:
46. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2003r, Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa, 2004

17. M. Kalbarczyk, Fundusze hedgingowe, http://kalbar.agmk.net/sgh/hedge2.pdf, stan na 19.09.2010r.

AKTY PRAWNE:
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 2002 nr 72, poz.665 z późn. zm.

    Przykładowa bibliografia:

    I. Opracowania książkowe

    1. Andrzejuk B., Heropolitańska I., Gwarancje, poręczenia, awale i akredytywy standy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000
    2. Antkiewicz S., Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
    3. Banasiak E., Mieszkania od A do Z, Interspar, Warszawa 2007.
    4. Baryła A., Kredytowanie hipoteczne, Wydaw. Zakład Poligraficzny UW-M, Olsztyn 2004
    5. Bennett D., Ryzyko walutowe instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000
    6. Białek G., Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym, Twigger, Warszawa 1994

    II. Artykuły z czasopism

    1. Aliańska A., Kulawik J., Wybrane problemy z zakresu dostosowywania się banków spółdzielczych do warunków gospodarki rynkowej, BiK 1994, nr 8
    2. Chmielecki A., Model Zrzeszenia SGB, ?Nowoczesny Bank Spółdzielczy? 2005, nr 3
    3. Dąbrowski J., ?Jeśli nie my- to kto, jeśli nie teraz- to kiedy??, ?Nowoczesny Bank Spółdzielczy?, 2009, nr 12

    III. Akty prawne

    1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 2007 o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. 1997 nr 115, poz. 741
    2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, Dz. U. 2006 nr 183, poz. 1354
    3. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy ? Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. 2005 nr 157, poz. 1316

    IV. Źródła internetowe

    1. BRE Bank, Sprawozdanie finansowe BRE Banku S.A. za rok 2006, http://www.brebank.pl/O_BRE_Banku/Relacje_Inwestorskie/Wyniki_finansowe, stan na 14.01.2010r.

 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.