Home Metodologia Ogólne zasady pisania prac

Ogólne zasady pisania prac

Objętość pracy:

 • praca licencjacka około: 30 ? 50 stron
 • praca magisterska około: 60 ? 100 stron


Format pracy: A4

Praca znormalizowana - każdy rozdział zaczyn się od nowej strony, zawiera numer i tytuł rozdziału. Pisany jest jednakowym krojem i wielkością czcionki, np. Times New Roman 12.

Temat powinien być określony:

 • jasno,
 • precyzyjnie,
 • konkretnie,
 • wąsko,
 • z uwzględnieniem obiektywnych możliwości opracowania.


Dokumentacja tematu:

1) Literatura:

 • pozycje książkowe,
 • pozycje artykułowe (najlepiej artykuły naukowe, czyli takie które przed publikacją uzyskały opinię recenzenta),
 • zeszyty naukowe np. Gdańskie Studia Prawnicze (najlepiej aktualne do 2 lat wstecz).

 

2) Źródła prawa, np. ustawy

3) Materiały:

 • statystyczne np. Roczniki statystyczne RP, Materiały statystyczne podmiotu w oparciu o który będziemy pisać część badawczą pracy
 • urzędowe
 • dane wewnętrzne organizacji


Układ treści w rozdziałach:

 • Rozdział: I teoria
 • Rozdział: II, III prawo
 • Rozdział: IV ocena (wnioski)


Plan pracy:

 • koncepcja,
 • dokumentacja,
 • źródła prawa,
 • nie może być ogólnikowy,
 • wystarczą dwa poziomy (Rozdziały + Podrozdziały),
 • brak ogólnych punktów (wstęp, zakończenie)


Redakcja tekstu:

 • strona tytułowa,
 • spis treści
 • tekst pracy, ujęty w rozdziały
 • zakończenie/podsumowanie
 • bibliografia:wykaz literatury, wykaz aktów prawnych, wykaz wykorzystywanych stron internetowych, wykaz orzeczeń sądowych
 • załączniki: spis tabel, spis diagramów, spis rysunków, spis stosowanych skrótów, inne spisy


Błędy(czego unikać):

 • wychodzenie poza temat,
 • nie uwzględnienie ważnej kwestii,
 • powtórzenia,
 • brak związku pomiędzy następującymi po sobie fragmentami pracy,
 • brak jasności myśli, spójności wywodów.


O czym pisać?

 • uwarunkowania,
 • wpływ,
 • zależności,
 • rola.


Wstęp pracy:

 • cel pracy (np. zainteresowania, luka w literaturze)
 • metoda zastosowana w pracy (najczęściej badawczo-opisowa)
 • struktura pracy, czyli co zawierają poszczególne rozdziały


Zakończenie:

 • wnioski w formie tez
 • ocena
 • badania w tym zakresie doprowadziły mnie do następujących spostrzeżeń po 1. ?

 

Tabele, wykresy, zestawienia - zawsze przedstawiane z wnioskami, które z nich płyną.

Kryteria oceny:

 • bezbłędność merytoryczna np. odwołanie się do starego stanu prawnego
 • systematyczność ujęć, czyli myśl sformułowana jasno, logicznie, uporządkowany plan, zrozumienie związków pomiędzy systemem finansów
 • wkład własnej myśli- podnosi wartość pracy


Zwroty obcojęzyczne - należy stosować z umiarem. Piszemy je bezosobowo, pismem pochyłym, np. Słowo ryzyko, wywodzi się ze starowłoskiego risicare i oznacza odważyć się.

Przykład poprawnie rozpoczętego rozdziału:

Rozdział I (czcionka 14 pkt, pogrubiona)

Podstawy bankowości. (czcionka 16 pkt, pogrubiona)
Z dnia na dzień zwiększa się liczba ? (czcionka 12 pkt)
Przypisy + tytuły tabeli, źródła (czcionka 10 pkt)

 

 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.