Home Bankowość, prawo bankowe Prawo bankowe

Prawo bankowe

Termin bankowość może odnosić się do szerokiego spektrum podmiotów finansowych: od instytucji gromadzących oszczędności i udzielających kredyty po ogromne centra finansowe zorganizowane w formie banków komercyjnych w Stanach Zjednoczonych lub do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po wielką czwórkę banków aukcyjnych w Wielkiej Brytanii.

Źródło: H. Shelagh, Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s.1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banki są instytucjami finansowymi, których głównym celem działalności jest oferowanie produktów i usług bankowych oraz innych instrumentów finansowych, które obarczone są ryzykiem, a zatem celem działalności bankowej jest kupno i sprzedaż ryzyka oraz zarządzanie tym ryzykiem w dążeniu do generowania wyniku finansowego oraz wzrostu wartości banku.

Źródło: M. Zaleska, Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007, s. 26.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z definicją przyjętą w krajach Unii Europejskiej przez pojęcie banku rozumie się instytucję prowadzącą działalność we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia władz nadzorczych, polegającą na przyjmowaniu depozytów i udzielaniu kredytów lub wydawaniu pieniądza elektronicznego. W ustawodawstwie unijnym nazywane są instytucjami kredytowymi ale określenie bank pozostało w powszechnym użyciu, niektóre banki noszą nazwę kasa.

Źródło: Z. Dobosiewicz, Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, warszawa 2005, s.15.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorstwo bankowe to takie, które zaciąga i udziela kredyty, świadczy usługi w obrocie pieniężnym, kredytowym i kapitałowym oraz oferuje inne usługi.

Źródło: M. Iwanicz ? Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2007, s.15.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe kategorie bankowości:

Bankowość detaliczna ? ukierunkowana na klienta indywidualnego oraz małe firmy, charakteryzująca się małą wartością pojedynczych transakcji, ale dużą ich liczbą, oferującą klasyczne usługi bankowe, w których dominuje realizacja płatności i rozliczeń.

Bankowość hurtowa ? w której liczba klientów jest zdecydowanie mniejsza, ale wartość transakcji zdecydowanie większa, udział w systemach płatności i rozliczeń jest znacznie mniejszy niż w przypadku bankowości detalicznej, ale zdecydowanie aktywniejsza działalność na rynku międzybankowym.

Bankowość uniwersalna ? oferuje szeroką ofertę usług bankowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych a jej podstawowe zalety to wielkość i możliwości osiągania korzyści skali i zakresu.

Bankowość międzynarodowa ? w odniesieniu do której Bank Rozrachunków Międzynarodowych wprowadził dwie odrębne kategorie. Pierwsza kategoria to bankowość międzynarodowa polegająca na pozyskiwaniu środków na rynkach krajowych do finansowania wierzytelności wobec pożyczkobiorców na rynkach zagranicznych, co oznacza że jest to bankowość transgraniczna. Kategoria druga to bankowość globalna, która polega na wykorzystaniu przez bank środków pozyskanych na rynkach zagranicznych do finansowania wierzytelności na tym samym rynku, czyli ma miejsce koncentracja na świadczeniu usług finansowych na rynkach lokalnych i ich finansowaniu ze środków pozyskanych lokalnie.

Źródło:, M. Capiga, Bankowość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 26-27.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.