Home Zarządzanie zasobami ludzkimi Kariera i rozwój zawodowy - zestawienie bibliograficzne

Kariera i rozwój zawodowy - zestawienie bibliograficzne

AUGUSTYNEK Andrzej : Psychologia : jak ślimak piął się pod górę.- Warszawa : "Difin" , 2008. - S. 149-167: Kierowanie karierą

BARTKOWIAK Grażyna : Wybrane determinanty sukcesu zawodowego w opinii menedżerów // W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T. 5 / red. Stanisław A. Witkowski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. - (Prace Psychologiczne, ISSN 0137-110X [od 1979 r.] ; 52). - S. 15-32

BŁASZCZYK Wanda, JANUSZKIEWICZ Katarzyna, ŚMIGIELSKI Janusz : Oblicza jakości życia : człowiek w sytuacji pracy.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 75-80 : Rozwój zawodowy i kariera - tyrania permanentnej edukacji w XXI wieku

CZŁOWIEK i psychologia : [ aut. Krzysztof Bąk et al. ]. - Bielsko-Biała : "Park" , 2004. - S. 407-426 : Praca - kariera - wypalenie zawodowe

EDUKACJA dla łódzkiego rynku pracy : wydawnictwo pokonferencyjne / red. Grażyna Tadeusiewicz; Urząd Marszałkowski w Łodzi. - Łódź : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008. - pł. CD

FILIPOWICZ Grzegorz : Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 154-170 : Budowanie ścieżek kariery

FURMANEK Waldemar : Podstawy edukacji zawodowej. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2000. - S. 269-314 : Rozwój zawodowy człowieka

GRIFFIN Ricky W. : Podstawy zarządzania organizacjami / przeł. [z ang.] Michał Rusiński. - Wyd. 1, dodr. 1, dodr. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - S. 760-768 : Kariery menedżerów

KOPERTYŃSKA Wanda : Zmiana podejścia do awansowania i rozwoju pracowników i jej wpływ na proces kształcenia studentów // W : Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki : praca zbiorowa / pod red. Bogusławy Urbaniak. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - S. 15-25

KOSTERA Monika : Zarządzanie personelem. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 109-123 Kształcenie i rozwój personelu ; Rozwój poprzez realizację kariery profesjonalnej. Planowanie karier

NOSAL Czesław S. : Psychologia decyzji kadrowych : strategie, kryteria, procedury. - Wyd. 2 zm. i popr. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1999. - (Biblioteka Menedżera). - S. 77-110 : Kariery i kompetencje

NOWOROL Czesław : Tranzycja karier młodzieży do przedsiębiorczości // W : Praca i organizacja w procesie zmian / red. Bohdan Rożnowski, Adam Biela, Augustyn Bańka. - Poznań : Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2006. - S. 33-43

OLEKSYN Tadeusz : Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 207-221 : Doskonalenie zawodowe

PARSLOE Eric : Coaching i mentoring. - Warszawa : Wydawnictwo "Petit", 1998. - (To, Co Najważniejsze)

PARZĘCKI Ryszard : Poradnictwo zawodowe w kształtowaniu kariery zawodowej //
W : Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego, Urszuli Jeruszki i Henryka Bednarczyka. - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2003. - S. 140-146

PASZKOWSKA-ROGACZ Anna : Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. -Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002

POCZTOWSKI Aleksy : Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - S. 305-323 : Kariera zawodowa

POCZTOWSKI Aleksy : Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - S. 323-326 : Zarządzanie talentami

ROSTOWSKI Jan : Rozwojowe i osobowościowe uwarunkowania kariery zawodowej człowieka // W : Rodzina - rozwój - praca : wybrane zagadnienia / pod red. Teresy Rostowskiej Jana Rostowskiego. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, 2002. - S. 159-168

SUCHODOLSKI Adam : Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu rozwojem zawodowym pracowników // W: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy Pocztowski. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - S. 446-454

TERELAK Jan F. : Psychologia organizacji i zarządzania. - Warszawa : Difin, 2005. - S. 193-202 : Programy treningu i rozwoju zawodowego

ZARZĄDZANIE zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński; autorzy podręcznika Stanisława Borkowska [i in.]; autorzy aneksu Beata Buchelt-Nawara [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 477-496 : Kształtowanie karier w organizacji

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ATAMAŃCZUK Kazimiera : Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek // Edukacja i Dialog . - 2000, nr 3, s. 23 - 31

BEDNARCZYK-JAMA Natalia : Aspiracje edukacyjno-zawodowe w kontekście realiów rynku pracy. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 1, s. 58-63

CYRANOWSKA-ŚLIWA Maria : Eurodoradca- planowanie kariery zawodowej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 78-82

CZECHOWSKA- BIELUGA Marta, KANIOS Anna, SARZYŃSKA Ewa : Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową // Polityka Społeczna. - 2008, nr 10, s. 10-14

HORNOWSKA Elżbieta, PALUCHOWSKI Władysław J. : Modele kariery // Charaktery. - 2001, nr 2, s. 55-57  

KAPELSKI Arkadiusz : Kariera jako wyznacznik drogi zawodowej człowieka. - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, [nr] 4, s. 16-17
Opis Programu Wspierania Pracowników - szeregu działań edukacyjnych i doradczych, fundowanych pracownikom przez firmy, w trosce o ich dobre funkcjonowanie i zdrowie  

KAPELSKI Arkadiusz : Wyzwania współczesnego rynku pracy a przygotowanie młodzieży do roli nowoczesnego pracownika XXI wieku. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 2, s. 67-74
Nowoczesny pracownik XXI wieku  

KOZIŃSKI Agaton : Na walizkach do sukcesu : dla młodych Polaków częste przeprowadzki to symbol kariery // Wprost. - 2007, nr 17/18, s. 75-77  

PACAJ-JASIUK Iwona : Pracownik XXI wieku // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2003, nr 1, s. 71-75)  

PIELOK Cecylia : Poradnictwo zawodowe jako forma pomocy jednostce w planowaniu kariery zawodowej . - (Orientacja i poradnictwo zawodowe). - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s. 16-20

POGORZELSKA Dorota : Podnoszenie kwalifikacji a rozwój zawodowy pracowników. - Bilbiogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 4, s. 47-51  

SCHEIB Thomas : Kompetencje zawodowe w nowoczesnych strukturach produkcji : rozwój kompetencji w procesie produkcyjnym jutra / tł. Karolina Maleńczak. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 4, s. 9-15
Samodzielność pracownika oraz zdolność kierowania sobą są umiejętnościami, od których zależą i na których opierają się nowoczesne koncepcje produkcji. Kompetencje pracy w zespole  

SIERAKOWSKA Judyta : Asystenci własnej kariery// Przekrój. - 2008, nr 30, s. 24-25  

STRÓŻYŃSKI Klemens : Planowanie kariery pracownika // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 3, dod. s. 2-3

SYMELA Krzysztof : Inwestowanie pracodawców w rozwój kompetencji zawodowych. - Bibliogr. // Pedagogika Pracy. - 1996, nr 29, s. 53-61
Inwestowanie w rozwój pracownika jest sposobem osiągania przewagi konkurencyjnej firmy  

ZNAŃSKA-KOZŁOWSKA Katarzyna : Motywacja i efektywność pracy - zagadnienia teoretyczne. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 4, s. 71-81
Motywowanie jest ważnym zadaniem dla menedżerów, ponieważ motywacja decyduje o indywidualnych osiągnięciach pracownika

 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.