Home Zarządzanie zasobami ludzkimi Lista artykułów z "Zarządzania zasobami ludzkimi"

Lista artykułów z "Zarządzania zasobami ludzkimi"

Poniżej lista artykułów z dwumiesięcznik "Zarządzanie zasobami ludzkimi":


2001, nr 1: "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi "

 • Zbigniew Dworzecki - Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się
 • Czesław Szmidt - Strategia zarządzania kadrą o wysokim potencjale
  Kazimierz Doktór - Rola specjalistów w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Zdzisława Janowska - Strategia zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego
 • Agnieszka Jackowska-Durkacz - Strategia LG Petro Bank S.A., a restrukturyzacja zatrudnienia
 • Ryszard Michalczyk - Program stabilizacji i doskonalenia zawodowego młodej kadry w PSE SA


2001, nr 2: "Numer wielotematyczny"

 • Dariusz Kucz - Nowoczesne technologie i systemy wartości a kształcenie liderów
 • Waldemar Stelmach - Empatia: czy, komu i do czego potrzebna?
 • Andrzej Sikorski - Controlling personalny
 • Algis Sileika - Wages as the Key Factor of Human Resources Management (Płace jako kluczowy czynnik ZZL)
 • Ryszard Jurkowski - Restrukturyzacja zatrudnienia jako element zarządzania zasobami ludzkimi w Polskich Kolejach Państwowych
 • Monika Zajączkowska - Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w badanej instytucji finansowej


2001, nr 3/4: "Organizacja służb personalnych w przedsiębiorstwie"

 • Aleksy Pocztowski - Dział zasobów ludzkich wobec współczesnych wyzwań
 • Kazimierz Doktór - Organizacja służby personalnej w biznesie i administracji publicznej
 • Anna Kozińska - Organizacja pracy kierowniczej i specjalistów personalnych w firmach
 • Bogdan Wawrzyniak - Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach
 • Zbigniew Latkowski - Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach hi-tech
 • Antoni Ludwiczyński - Prace nad strategią Poczty Polskiej


2001, nr 5: "Realia szkoleń zawodowych w przedsiębiorstwach"

 • Stefan M. Kwiatkowski - Edukacyjna funkcja małych i średnich przedsiębiorstw
 • Piotr Bohdziewicz, Urszula Feliniak, Bogusława Urbaniak - Realia szkoleń zawodowych w przedsiębiorstwach
 • Hans Moerel - Sectoral Training for Small- and Medium-Sized Enterprises in Europe (Szkolenia sektorowe dla małych i średnich firm w Europie)
 • Csaba Makó Changes in Job Structures and the Impact of Globalisation: The Electronic Industry in Comparative Perspective (Przekształcenia w strukturze pracy oraz wpływ globalizacji: przegląd porównawczy przemysłu elektronicznego)
 • Ewa Karpowicz - Czy istnieje duch wspólnoty? - o przemianach postaw pracowników
 • Jolanta Miłosz-Jastrzębska - Planowanie szkoleń - analiza potrzeb szkoleniowych w instytucji finansowej na przykładzie Kredyt Banku SA Janusz Trzcinka Szkolenie i rozwój pracowników w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi


2001, nr 6: "Systemy motywacyjne"

 • Stanisława Borkowska - Wynagrodzenia w "nowej gospodarce
 • Cezary Sikorski - Wpływ kultury na motywacje. Od ograniczania poczucia niepewności do jej wysokiej tolerancji
 • Anna Kozińska - Determinanty skuteczności pakietów motywacyjnych
 • Paweł Bochniarz - Czy grozi nam stagnacja na rynku wynagrodzeń? Najnowsze trendy zarządzania płacami w Polsce
 • Magdalena Stalpińska, Agnieszka Wierszyłło - Fuzja a system wynagradzania
 • Urszula Pinakiewicz, Maria Wołoszyn - Kształtowanie systemu wynagrodzeń zgodnie ze strategią Banku
 • Paweł Berłowski - Firma bez kar i nagród, wywiad z Andrzejem Blikle


2002, nr 1:"ZZL w krajach Europy Środkowej i Wschodniej"

 • - Jerzy HausnerWyzwanie na trudne czasy
 • Hans Böhm - Zarządzanie personelem w przyszłości
 • Tonu Kaarelson, Ruth Alas - Estonia - od zarządzania personelem do zarządzania zasobami ludzkimi
 • Adriana Prodan - O zachowaniach rumuńskich menedżerów
 • Igor Gurkov - Innowacyjność w rosyjskich przedsiębiorstwach: spojrzenie od wewnątrz
 • Mikhail Voeykov - Rosja - zarządzanie stosunkami pracy: problemy i tendencje
 • Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz - Polska - kreowanie nowoczesności w zarządzaniu zasobami ludzkimi

 

2002, nr 3/4:"Kultury organizacyjne"

 • - Łukasz SułkowskiCzy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji?
 • Ewa Brzezińska, Agnieszka Dziedziczak - Menadżerowie w wielokulturowym otoczeniu
 • Czesław Sikorski - Dysonanse kulturowe w organizacji
 • Robert Kamiński - Kultura organizacyjna sprzyjająca innowacyjności w przedsiębiorstwie
 • Adam Dusiński - Metody zmieniania kultury organizacyjnej: HUTMEN S.A.
 • Joanna Szybisz Wizja - Strategia - wartości: POLKOMTEL S.A.
 • Balbina Wiesławska - Filozofia podziału: LEROY MERLIN Polska

 

2002, nr 5:"Kultury organizacyjne"

 • Janusz Strużyna, Wojciech Dyduch - Zarys metody budowania kapitału całkowitego firmy
 • Dorota Dobija - Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników
 • Tomasz Domański - Zmiany w procesach zarządzania kadrami w BPH PBK - rozmowa z prezes Katarzyną Niezgodą (BPH PBK/SAP Polska)
 • Magdalena Nowicka, Piotr Szostok - Komputerowe metody zarządzania w poznańskim okręgu Poczty Polskiej (Poczta Polska/Alta)
 • Mirosław Grelik - Zarządzanie wiedzą w BDO Polska (BDO Polska)
 • Andrzej Zieliński - Zarządzanie wskaźnikami efektywności związanymi z zasobami ludzkimi w Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC)
 • Marzena Winczo-Gasik, Krzysztof Gugała - Jak mierzyć efektywność inwestycji w kapitał ludzki? Wyniki badań Human Capital Index (IDEA MC).
 • Amir Fazlagić - Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach
 • Jozef Mihalik - Overemployment or high level of unemployment

 

2002, nr 6: "Kondycja ZZL w Polsce"

 • -Bogdan Dąbrowski Nowe role na nowe czasy
 • Aleksander Drzewiecki - System ukierunkowany na cel
 • Piotr Sierociński - Mierniki efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
 • Tomasz Rostkowski - Zarządzanie kompetencjami jako przyszłość ZZL w Polsce
 • Jerzy Kisielnicki - IT jako narzędzie wspomagające zzl
 • Eksperci - O kondycji zzl w Polsce
 • Irena Nowysz - Współczesny menadżer jako użytkownik systemów informatycznych
 • Agnieszka Flis - Korzyści i ograniczenia nowych rozwiązań zzl w polskich przedsiębiorstwach - outplacement

 

2003, nr 1: "Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce"

 • Aleksy Pocztowski - Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce
 • Marzena Fryczyńska - Pracownicy wiedzy - nowe wyzwania zarządzania organizacjami
 • Ewa Masłyk-Musiał - Personalne mechanizmy zmian
 • Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz - Jak zarządzają liderzy?
 • Jarosław Fotyga - Rola koncepcji OD w rozwoju nowoczesnego zzl
 • Maciej Walczak - Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia się.

 

2003, nr 2:"Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym"

 • Bogusława Urbaniak - Batalia UE o jakość pracy
 • Bohdan Jung - Work-Life Balance: wracamy do punktu wyjścia?
 • Maria Sieczkowska - Program Wspierania Pracowników (Employee Assistance Program)
 • Joanna Kaczmarska, Małgorzata Sieczkowska - Program Wspierania Pracowników w Levi Strauss Poland
 • Piotr Bohdziewicz - "Ostrzenie piły", czyli czas wolny menedżerów
 • Dorota Kalinowska - Być kobietą pracującą
 • Tomasz Ochinowski, Waldemar Grzywacz - Kult korporacyjny: zwyrodnienie relacji miedzy pracownikiem a firmą
 • Malgorzata Sidor-Rządkowska - Mobbing: zagrożenie dla firmy i pracowników

 

2003, nr 3/4: "Polskie i europejskie prawo pracy"

 • Jacek P. Męcina - Znowelizowany kodeks pracy - szansa na większą elastyczność
 • Andrzej Patulski - Modele prawodawstwa pracy a nowelizacja Kodeksu pracy
 • Ludwik Florek - Ochrona miejsc pracy
 • Jerzy Wratny - Wynagrodzenie za pracę w świetle ostatnich zmian ustawodawstwa pracy
 • Lucyna Machol Zajda - Elastyczność czasu pracy w prawodawstwie krajów UE i w Polsce
 • Gertruda Uścińska - Ubezpieczenie wypadkowe - nowe regulacje prawne
 • Marta Goroszkiewicz - Czy fundusz szkoleniowy może się opłacać?
 • Grażyna Spytek-Bandurska - Zwolnienia grupowe po nowemu

 

2003, nr 5: "Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach"

 • Janusz Strużyna, Ewa Szczepankiewicz - Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych polskich firmach
 • Małgorzata Gableta, Andrzej Brzeziński - Bariery i możliwości wzrostu zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
 • Bogdan Nogalski, Anna Wójcik - Motivation Methods in Small and Medium Size Companies
 • Marek Jabłoński - Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm
 • Małgorzata Sidor-Rządkowska - Trudna sztuka rozstań
 • Hanna Kosarczyn - Forum Liderów
 • Izabela Marzec, Beatrice I. J. M. van der Heijden - Podtrzymywanie przydatności zawodowej pracowników małych i średnich firm ITC
 • Anna Lipka - Metody analizy i oceny jakości zarządzania zasobami ludzkimi

 

2003, nr 6:"Kulturowe i międzynarodowe aspekty ZZL"

 • Chris Brewster - Międzynarodowe i porównawcze zarządzanie zasobami ludzkmi (Arguments in International and Comparative HRM)
 • Hans Gullestrup - Wyzwania dla "międzynarodowych" menedżerów w przyszłości
 • Habte Woldu - Kulturowe zróżnicowania zachowań pracowników na podobnych stanowiskach
 • Roman Karaś - Kulturowe uwarunkowania dochodów z pracy kadry kierowniczej
 • Anna Krystosik - Porównanie zarządzania zasobami ludzkimi w polskich filiach dwóch koncernów międzynarodowych

 

2004, nr 1: "Numer wielotematyczny"

 • Magdalena Andrałojć - Czynnik kulturowy w zzl ? badania międzykultrowe
 • Maciej Ławrynowicz - Ujęcie zasobowe zzl a przewaga konkurencyjna i wyniki działalności firmy
 • Borisas Melnikas - The Labor Market and Educational System in Lithuania and Other Baltic Countries
 • Stanisław Chełpa - Strategie badawcze kwalifikacji kierowniczych
 • Grzegorz Przybylski - Badanie ukrytych przesłanek kultury organizacyjnej: propozycje metodologiczne
 • Wojciech Jarecki - Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy

 

2004, nr 1s - wydanie specjalne: "O przyszłości relacji miedzy pracodawcami a pracownikami w UE i... w Polsce"

 • Stanisława Borkowska - Globalizacja - deregulacja- relacje: pracodawca - pracownicy
 • Michał Boni - Polskie przedsiębiorstwo a wejście do Unii Europejskiej - szanse, zagrożenia, wyzwania, dylematy
 • Barbara Skulimowska - Dialog społeczny na szczeblu europejskim
 • Richard Hyman - Czyja jakość, czyja elastyczność?
 • Lucyna Machol-Zajda  - Dialog społeczny w krajach UE w ostatnich latach
 • Krzysztof Walczak - Europejskie Rady Zakładowe
 • Jacek Męcina - Dialog społeczny wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Katarzyna Skorupińska - Dlaczego partycypacja pracownicza?
 • Stanisław Rudolf - Udział pracowników w adaptacji przedsiębiorstwa do warunków gospodarki rynkowej
 • Jerzy Wratny - Rola akcjonariatu pracowniczego w prywatyzacji pośredniej sektora państwowego w Polsce
 • Joanna Mazur - [ComputerLand] - Dialog wspierający zmiany
 • Andrzej Piętka - [Fiat Auto Poland] - Dialog społeczny w przedsiębiorstwie

 

2004, nr 2: "Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym"

 • Kazimierz Doktór - Osobliwości zarządzania personelem w administracji publicznej
 • Małgorzata Bednarczyk - W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce
 • Jolanta Szaban - Czy polska administracja może być "inteligentna"?
 • Zdzisław Sirojć - Wpływ procesu integracji z UE na zzl w administracji państwowej
 • Piotr Popiel, Urszula Jachymska - Zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
 • Janusz Moos - Zarządzanie jakością i zasobami ludzkimi w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Krzysztof Brocławik - Testowane na ludziach, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie opieki zdrowotnej
 • Andrzej Jagodziński - Organizowanie służb personalnych w kasach chorych
 • Waldemar Stelmach - Oceny społeczne administracji państwowej i samorządów
 • Łukasz Sienkiewicz - Zarządzanie kompetencjami pracowników w Polsce w świetle badań

 

2004, nr 3/4: "ZZL w procesie fuzji i przejęć"

 • Randall S. Schuler, Ibraiz Tarique, Susan E. Jackson - Kwestie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych aliansach
 • Elżbieta Kolasińska - Wybrane problemy personalne w procesach fuzji przedsiębiorstw
 • Krzysztof Walczak - Wpływ fuzji i przejęć zakładów pracy na zatrudnienie pracowników - wybrane zagadnienia
 • Andrzej Kozina - Negocjacje w procesach fuzji i przejęć
 • Janusz Pawłowski - Motywy podejmowania działań prywatyzacyjnych w kontekście przejęć menedżerskich
 • Grzegorz Sokołowski - Zzl w procesie w procesie przejęcia firmy (Polpharma S.A.)
 • Marta Florczak - Rola działu zl w procesie przejęcia przedsiębiorstwa (Lafarge Nida-Gips)
 • Jacek Soroczyński, Tomasz Ingram -  HSN Nordbank - fuzja przy dźwiękach rocka (HSN Nordbank)
 • Anna Borkowska - Wpływ powstania grupy kapitałowej Żywiec na politykę personalną firmy

 

2004, nr 5: "Numer wielotematyczny"

 • Aleksander Lotko - Kultura usług informatycznych
 • Aleksandra Gaweł - Sytuacja na rynku pracy a przedsiębiorczość w Polsce
 • Ewa Karpowicz -  Partnerstwo czy konflikt?
 • Krzysztof  Walczak - Wynagrodzenia po wejściu UE - aspekty prawne
 • Joanna Jończyk - Restrukturyzacja zatrudnienia w latach 200-2003 w SP ZOZ - case
 • Natalia Potoczek - Marketing personalny w praktyce polskich przedsiębiorstw
 • A. Zakrzewska-Bielawska - Skutki procesu restrukturyzacji w świetle ocen pracowniczych
 • A. Buszko -  Motywowanie w przedsiębiorstwach budowlanych
 • I. Markowicz, D. Miłaszewicz - Gospodarowanie zasobami ludzkimi w szczecińskich przedsiębiorstwach

 

2004, nr 6: "Zarządzanie wiedzą"

 • Amir Fazlagić - Gospodarka oparta na wiedzy - nowy kontekst dla zzl
 • Krzysztof Jatczak - Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój kapitału ludzkiego w niemieckich przedsiębiorstwach
 • Joanna Radosławska - Bariery efektywnego dzielenia się i rozpowszechniania wiedzy w organizacji
 • Csaba Makó -  eWork in the New Member Countries
 • Bożena Doroszenko, Małgorzata Głębocka - Wdrożenie Systemu Zarządzania Kompetencjami (SZK) w Sonion Polska
 • Mariusz Strojny - Pracownicy wiedzy - przegląd badań
 • Marzenia Fryczyńska - Zarządzanie wiedzą - przemijająca moda?
 • Marcin Staniewski - Dzielenie się wiedzą w Buckman Laboratories - czyli jak to robili pionierzy

 

2005, nr 1: "Style zarządzania "

 • Wojciech Dyduch - Pomiędzy administracyjnym a przedsiębiorczym stylem zarządzania w polskich organizacjach
 • Marian Mroziewski - Style zarządzania a sposoby wykorzystywania potencjału społecznego
 • Anna Kozińska, Dorota Wieczorek - Styl kierowania nastawiony na motywowanie (refleksje wokół budowy systemu wynagradzania związanego z wartością dodaną)
 • Agnieszka Respondek, Hanna Pinkowska-Zielińska - Coaching
 • Barbara Minkiewicz - Uwarunkowania wyborów edukacyjnych studentów zarządzania i marketingu
 • Martin Classen, Andrzej Woźniakowski - Change management 2003-2008. Significance, strategies and trends

 

2005, nr 2: "Zarządzanie karierą "

 • Janusz Strużyna, Ewa Madej - Przyszłość zarządzania karierą
 • Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska -  Mistrzostwo osobiste a wybór kariery zawodowej
 • Alicja Miś - Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy: od kompetencji w karierze po kapitał karier
 • Katarzyna Modrzejewska - Rozwijanie inteligencji emocjonalnej - krok na ścieżce kariery
 • Katarzyna Maślanka, Tomasz Skudlik - ING inwestuje w talenty
 • Ewa Madej - Akademickie Biura Karier partner studentów i biznesu
 • Adam Suchodolski, Przemysław Walter - Organizacja procesu zarządzania rozwojem zawodowym pracowników [POLOmarket]

 

2005, nr 3/4: "Numer wielotematyczny"

 • Krzysztof Klincewicz - Przenoszenie usług. Przykłady branży informatycznej
 • Marcin Bukowski - Zintegrowane zarządzanie rozwojem kompetencji pracowniczych
 • Izabela Marzec - Motywowanie przez upełnomocnienie
 • Anna Łupina-WegenerNegatywny wpływ fuzji i przejęć na pracowników
 • Paweł Korzyński - Agencyjna praca tymczasowa a regulacje unijne
 • Dorota Molek-Winiarska - Kwestionariusz STAI jako metoda badania oporu wobec zmian w organizacji
 • Joanna Radosławska - Sondaż opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie
 • Julian Daszkowski - O co naprawdę chodzi w selekcyjnych testach psychologicznych
 • Agnieszka Lipińska-Grobelny - Ośrodki oceny (Assessment Centre)

 

2005, nr 5: "Praca rozproszona"

 • Kazimierz Perechuda - Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów możliwości
 • Zbigniew Antczak - Ewolucja funkcji personalnej
 • Krzysztof Klincewicz - Rozwój kompetencji pracowników w firmach offshoringowych
 • Waldemar Grzywacz - Czy praca rozproszona wpływa na rozproszenie konfliktu?
 • Krzysztof Jatczak - Program telepracy w CalPERS
 • Paweł Korzyński - Koordynacja pracy rozproszonej przy pomocy agencji pracy tymczasowej
 • Marta Zientek - Formy pracy atypowej powstałe w wyniku rozwoju technologii w krajach Unii Europejskiej

 

2005, nr 6: "Odpowiedzialność społeczna organizacji "

 • Stanisława Borkowska - CSR - wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi: podejście unijne
 • Kazimierz Doktór - Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych
 • Jacek Wolski, Artur Kornberg - System społecznej odpowiedzialności w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
 • Agnieszka Suszko - Odpowiedzialność społeczna w Tesco Polska
 • Agnieszka Król - Kapitał intelektualny - rola i odpowiedzialność dyspozytorów wiedzy

 

2006, nr 1: "Numer wielotematyczny"

 • Dave Ulrich, Wayne Brockbank - How HR Adds Value
 • Łukasz Sułkowski - ZZL w rodzinnej firmie
 • Marzena Syper - Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu
 • Dorota Godlewska ? Werner Zjawisko mobbingu w polskich przedsiębiorstwach
 • Zofia Sekuła - Badania dyskryminacji w wynagradzaniu pracowników
 • Magdalena Andrałojć - Nierówności płacowe na rynku pracy a różnice kultur narodowych
 • Anna Szeliga - Mobbing w zarządzaniu organizacją - analiza dokumentacji sądowej
 • Izabella Steinerowska-Streb - Poziom wykształcenia menedżerów jako czynnik kształtujący przygotowanie śląskich MPŚ do konkurencji na jednolitym Rynku Europejskim

 

2006, nr 2: "Polityki rekrutacji i selekcji"

 • Tomasz Ingram - Nauka dla praktyki rekrutacji i selekcji
 • Przemysław Zabierowski, Mariusz Bratnicki - Profil uwagi - nowe kryterium rekrutacji
 • Małgorzata Gableta, Natalia Owczarz - Pracodawcy wobec sytuacji na rynku pracy branży IT
 • Renata Brajer-Marczak - Agencja pracy tymczasowej czy zwykła firma IT?
 • Barbara Rehlich, Joanna Pastel - Rekrutacja i selekcja w Elektrobudowie
 • Joanna Grzyb, Artur Kronenberg - Rekrutacja w PWPW
 • Jolanta Ingram, Adam Kozdęba - Oczekiwania wobec kandydata na stanowisko przedstawiciela handlowego

 

2006, nr 3-4: "Komputerowe wspomaganie działów ZZL"

 • Jerzy Kisielnicki - Technologia Informacyjna w organizacji
 • Adam Nowicki, Gracja Wydmuch - Strategia wykorzystania TI w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Grażyna Gierszewska - Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie wiedzą
 • Sebastian Kopera, Jerzy Lewandowski - Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Marian Dobrzyński, Krzysztof Klincewicz - Zarządzanie ludźmi a TI ? automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji
 • Agnieszka Sitko - Lutek - Nowy paradygmat doskonalenia menedżerów
 • Beata Filipiak - Rola kadr sektora publicznego w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego
 • Urszula Krajewska - Szkolenia informatyczne (BizTech)
 • Anita Wojtaś - Pracownicy z Internetu
 • Olga Sobolewska - E-learning w szkoleniu kadr ? raport z badań
 • Michał Wiatr - Jak budować strategię informatyzacji
 • Iwona Grabara - E-learning a wiedza korporacyjna

 

2006, nr 5: "Numer wielotematyczny"

 • Piotr Lipa - O ocenach pracowników i urzędników de lege lata?
 • Paweł Szwiec - Molestowanie seksualne w miejscu pracy
 • Katarzyna Skorupińska - Polskie przedstawicielstwo w Europejskich Radach Zakładowych
 • Hanna Karaszewska, Sylwia Stachowska - Strategia wynagrodzeń a faza cyklu rozwojowego przedsiębiorstwa
 • Marek Kunasz - Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach (w latach 1998-2003) ? wyniki badań
 • Agnieszka Marek - Wpływ zmiany kultury organizacyjnej na zzl międzynarodowego przedsiębiorstwa w Chinach
 • Feliks Wysocki, Aleksandra Łuczak - Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego w analizie systemu motywacyjnego
 • Magdalena Andrałojć - Zalety i ograniczenia ankiety internetowej jako metody zbierania materiału badawczego w dziedzinie ZZL


2006, nr 6: "Trendy ZZL - numer anglojęzyczny"

 • Janusz Strużyna - Wątpliwości zwolennika Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Randall Schuler, Ibraiz Tarique - Problemy, wyzwania oraz obawy w czterech współczesnych obszarach międzynarodowego ZZL
 • Stanisława Borkowska - Społeczna odpowiedzialność organizacji. Nowy wymiar HRM
 • Chris Brewster - ZZL w Zjednoczonym Królestwie. Problemy i trendy
 • Paul K. Toulson, Meredith K. Defryn - Rozwój ZZL w Nowej Zelandii
 • Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak - Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Polska)
 • Artur Kaźmierczak, Katarzyna Sowińska?Bonder - Trendy ZZL w Polsce w roku 2007
 • Mascha Nagle, Tjerk?Jan Adema - Dojrzałość ZZL. Jaki stopień doskonałości należy osiągnąć?


2007, nr 1: "Innowacyjności w przedsiębiorstwach"

 • Ireneusz Bielski - Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie innowacyjnym
 • Piotr Niedzielski, Katarzyna Rychlik - Kreatywność a rozwój technologii informacyjnych - nowe obszary innowacyjności
 • Katarzyna Niezgoda - Innowacyjność jako odpowiedź na zmiany [Bank BPH]
 • Rozmowa z Jarosławem Michalakiem, dyrektora Serwisu personalnego w Michelin Polska S.A.
 • Dariusz Szymańczak - Działania PARP wspierające realizację innowacyjnej polityki państwa
 • Dorota Molek-Winiarska - Stres w procesach innowacyjnych - źródła, skutki, sposoby redukcji
 • Csaba Makó, Miklós Illéssy, Péter Csizmadia - The Value Chain Perspective in the Modernisation of the National Employment Service
 • Bożena Jaskowska - Ukryty Internet - jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?
 • Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł. - Jak oceniać pracę pracę? Wartość stanowisk i kompetencji
 • Ewa Wyglądała - Innowacje
 • Monika Nowacka, Agnieszka Żmudzińska - Konferencja "Postawy Pracownicze"


2007, nr 2: "Kadra zarządzająca w firmach międzynarodowych"

 • Marzena Stor - Strategie zarządzania kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych
 • Sylwia Przytuła - Pozyskiwanie menedżerów do firm międzynarodowych w Polsce
  Tomasz Kawka - Wynagrodzenia kadry menedżerskiej w firmach międzynarodowych w Polsce
 • Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek - Role mistrzów jako kierowników produkcji w przedsiębiorstwach międzynarodowych
 • Jarosław Nowochodzki - Wybrane zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi w korporacji Bombardier
  Andrzej Saykiewicz - Dobór, kwalifikacje i praca japońskich menedżerów
 • Stanisław A. Witkowski, Magdalena Łużniak - Style radzenia sobie z szokiem kulturowym w przedsiębiorstwach globalnych. Aspekty metodologiczne badań interkulturowych

 

2007, nr 3-4: "ZZL w organizacjach produkcyjnych"

 • - Zofia Hasińska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka Zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 • Maria Wanda Kopertyńska - Motywowanie pracowników sfery produkcyjnej - doświadczenia badawcze
 • Anna Cierniak-Emerych, Małgorzata Gableta - Udział pracowników sfery produkcyjnej w procesach decyzyjnych
 • Barbara Chomątowska - Wpływ zasobów ludzkich na kształtowanie zdolności adaptacyjnych systemów pracy
 • Piotr K. Szabunia - Zzl w wenezuelskiej papierni
 • Marian Oczachowski - Społeczne i organizacyjne determinanty kształtowania warunków pracy w przedsiębiorstwie
 • Ireneusz Bielski - Zasoby ludzkie w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
 • Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz - Wprowadzanie nowego pracownika do pracy
 • Iwona Janiak-Rejno - Wielopoziomowa identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako metoda badania systemu pracy

 

2007, nr 5: " Numerem wielotematycznym"

 • Marcin Marciniszyn - Ulricha Becka Koncepcja civil labour
 • Marcin W. Staniewski - Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy
 • Włodzimierz Świątek - Menedżer jako facylitator
 • Aneta Pisarska - Transfer efektów szkolenia do środowiska organizacji
 • Marcin Żemigała - System wartości w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Janusz Czekaj, Bernard Ziębicki - Premiowanie w działalności konsultingowej
 • Zofia Godzwon - Refleksje nad oceną pracowników
 • Mariusz Wdowiak - Szkolenie bankowych opiekunów klienta
 • Agnieszka Maciąg - Diagnoza wartości pracownika w kształtowaniu kultury organizacji
 • Maciej Macko - Studenci i absolwenci na współczesnym rynku pracy
 • Beata Chorągwicka - Ustrukturalizowany Wywiad Behawioralny - alternatywa dla tradycyjnego wywiadu kwalifikacyjnego

 

2007, nr 6: "Struktury organizacyjne i ich wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi"

 • - Adam StabryłaPodejście podmiotowo-relacyjne w doskonaleniu struktury organizacyjnej
 • Janusz Marek Lichtarski - Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce
 • Stefan Lachiewicz, Marek Matejun - Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu usług
 • Magdalena Okopska - Skutki braku otwartości w komunikacji


2008, nr 1: "Trendy i problemy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich i światowych przedsiębiorstwach"

 • - József PoórZmiany w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi na Węgrzech
 • T?nu Kaarelson, Ruth Alas - Praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi w prywatnych przedsiębiorstwach w Estonii
  Aleksy Pocztowski, Beata Buchelt - Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach
 • Julia Brandl, Matthias Fink, Sascha Kraus - Zadania działów zasobów ludzkich i ich ocena ? model empiryczny
 • Aleksandra Szczerbak - Trendy i zmiany w japońskim zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Agnieszka Marek - Kultura organizacyjna
 • Magdalena Majowska, Mariusz Bratnicki, Janusz Strużyna - Strategiczna perspektywa przedsiębiorczości organizacyjnej i polityk wynagrodzeń

 

2008, nr 2: "ZZL w służbie zdrowia"

 • -Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austen, Magdalena Majowska Odpływ profesjonalistów medycznych - postulowane narzędzia jego ograniczenia
 • Joanna Jończyk- Diagnoza i ocena wybranych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • Beata Buchelt - Metodyczne aspekty projektowania strategii personalnej w jednostkach sektora usług medycznych
 • Renata Ziaja-Guzy - Badanie klimatu organizacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie
 • Małgorzata Cygańska - Zaangażowanie pracowników szpitala w proces zmian organizacyjnych - wyniki badań empirycznych
 • Urszula Sanak, Beata Buchelt - Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego
 • Zofia Sekuła, Maria Sabat - Motywowanie średniego personelu medycznego

 

2008, nr 3-4: "Numer wielotematyczny"

 • - Anna LipkaEfektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 • Tadeusz Oleksyn, Anna Ewa Oleksyn - Menedżerowie a liderzy
 • Paweł Szwiec - Wpływ przywództwa na aktywność twórczą pracowników
 • Anna Balcerek - Od zarządzania do przywództwa
 • Czesław Sikorski - Stosunek do sukcesu jako podstawa kultury organizacyjnej
 • Bogusława Urbaniak - Zbiorowe stosunki pracy jako przedmiot rozważań naukowych Refleksje nad amerykańskimi doświadczeniami
 • Renata Trochimiuk - Dobre praktyki zarządzania ludźmi w DHL Express (Poland)
 • Monika Dawid-Sawicka - Zaangażowanie pracowników czy jest się czym martwić?
 • Rafał Muster - Zarządzanie zasobami ludzkimi w publicznych służbach zatrudnienia w świetle badań empirycznych ? wybrane aspekty
 • Maria Baron-Puda - Zapotrzebowanie na pracowników w przedsiębiorstwach produkcyjnych w kontekście sytuacji na rynku pracy
 • Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jędrych, Agnieszka Jaromin - Ewolucja studiów MBA. Oczekiwania a realia

 

2008, nr 5: "Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy - jak to wygląda w praktyce"

 • -Lucyna Machol-Zajda Rozwój elastycznych form pracy
 • Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek - Elastyczność w obszarze zatrudnienia - optyka pracodawcy
 • Beata Skowron-Mielnik - Job sharing - nowe możliwości organizowania pracy
 • Urszula Feliniak - Elastyczne formy czasu pracy jako instrumenty programów praca życie. Doświadczenia niemieckie
 • Anita Szymańska - Możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia w przemyśle okrętowym
 • Paweł Antonowicz - Zastosowanie narzędzi IT w podejmowaniu decyzji z zakresu wyboru optymalnej formy zatrudnienia
 • Maciej Drozdowski - Jak sprawdzić predyspozycje do pracy telepracownika?

 

2008, nr 6: "Rola i sposoby kształtowania kultury organizacyjnej w firmie"

 • Łukasz Sułkowski - Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?
 • Grażyna Aniszewska - Kształtowanie kultury organizacyjnej w organizacjach międzynarodowych w sytuacji fuzji i przejęć
 • Czesław Sikorski - O zaletach słabej kultury organizacyjnej
 • Agnieszka Sitko-Lutek - Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle badań
 • Jan Stachowicz, Janusz Machulik - Dylematy procesu zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
 • Agata Stachowicz-Stanusch - Rozwój głównych wartości przedsiębiorstwa w oparciu o najlepsze praktyki firm Microsoft, Saturn Corporation i American Express

 

2009, nr 1:"Dokąd zmierzają przedsiębiorstwa w dobie globalizacji i kryzysu finansowego?

 • Hubert Witczak - Podsystem zarządzania zasobami ludzkimi w systemach społecznych
 • Beata Skowron-Mielnik - Efektywność pracy - próba uporządkowania pojęcia
 • Kazimierz Dobrzański -Istota, przesłanki i obszary działań wolontariatu
 • Maciej Brzozowski -Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie
 • Grzegorz Wojtkowiak -Zasoby ludzkie w upadłości przedsiębiorstwa
 • Agnieszka Ignyś -Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie informatycznym - analiza przypadku
 • Anna Piekarczyk -Ocena jakości zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z kapitałem niemieckim w Wielkopolsce
 • Marcin Gołembski -Rozwiązania w zakresie czasu pracy jako narzędzie motywowania pracowników
 • József Poór, Zsuzsa Karoliny, Daniel Kehl, Ferenc Farkas Farkas - Zmiany w praktykach zatrudnienia i zarządzania personelem w węgierskich przedsiebiorstwach - komunikat z badań


2009, nr 2: "Wpływ ZZL na innowacyjność i kreatywność przedsiębiorstw"

 • Stanisława Borkowska -ZZL a innowacyjność organizacji biznesowych
 • Łukasz Sienkiewicz, Maciej Gruza - Wpływ procesów szkolenia i rozwoju pracowników na innowacyjność przedsiębiorstw
 • Barbara Sajkiewicz, Andrzej Woźniakowski  - Proinnowacyjne wynagradzanie w badaniach IPiSS
 • Anna Jawor-Joniewicz  - Systemy informacji i komunikacji w firmach proinnowacyjnych
 • Janusz Struzyna, Tomasz Ingram, Magdalena Majowska - Relacje pomiędzy klientami, pracownikami i departamentem zarządzania zasobami ludzkimi: podejście ewolucyjne
 • Joanna Mazur - Innowacyjność w branży informatycznej
 • Izabela Jagosz-Kuchta - Proinnowacyjne działania ZZL w firmie IBM
 • Maja Chabińska Rossakowska - Proinnowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi w DHL Express (Poland)
 • Maria Zakrzewski, Andrzej Wisienko - Miejsca pracy w Polsce: Czy są wspaniałe?

 

2009, nr 3/4: "Numer wielotematyczny"

 • Łukasz Sułkowski - Ewolucyjne ograniczenia racjonalności człowieka w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Józef Orczyk - Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji
 • Sylwia Przytuła - Dylematy w doborze menedżerów na kluczowe stanowiska w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych
 • Mieczysław Morawski, Bogusz Mikuła - Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu
 • Halina Czubasiewicz - Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie LOTOS S.A
 • Iza Kołodziejczyk-Olczak - Rozwój firmy poprzez doskonalenie HRM (Sygnity SA)
 • Maciej Ławrynowicz - Samorządowa platforma edukacyjna – e-learning w administracji publicznej (Urząd Miasta Poznania)
 • Jerzy Szczupaczyński - Etyczny wymiar decyzji kadrowych w relacjach menedżerów
 • Izabela Marzec, Piotr Jędrzejowicz, Beatrice I.J.M. Van der Heijden, Nikos Bozionelos, Peter Knauth, Dora Scholarios, Esther Van der Schoot - Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Aleksandra Bujacz - Jak działa Assessment Center? Zagadka trafności ośrodków oceny
 • Barbara Chomątowska, Iwona Janiak-Rejno - Projektowanie systemu okresowych ocen pracowniczych -rola, wskazówki i zagrożenia


2009, nr 5: "ZZL w czasach recesji"

 • Paweł Bochniarz - Czego kryzys może nas nauczyć o efektywnym zarządzaniu zmianą?
 • Joanna Narkiewicz-Tarłowska, Paweł Dziechciarz - Trzy razy E. Wyzwania HR na czas kryzysu
 • Leszek Mellibruda - Polska zielona wyspa, czyli splitting solutions - nowym wyzwaniem menadżerskim na czas kryzysu
 • Paweł Szwiec - Wzrost efektywności expatów - przezwyciężanie trudności
 • Jacek Kałłaur - Umowa społeczna - narzędzie transformacji czy recepta na kryzys? (TP S.A.)
 • Zbigniew Płuciennik - System szkoleń wewnętrznych efektywną taktyką na trudne czasy (Alior Bank)
 • Maria Ciechanowska - Jak z dwóch różnych przeszłości uczynić jedną, wspólną przyszłość (INiG)
 • Natalia Lewandowska - "Kryzysowe" zarządzanie talentami (Atena Usługi Informatyczne i Finansowe)
 • Beata Wojciechowska - Zarządzanie zmianą w praktyce biznesowej (Eli Lilly Polska)
 • Maciej Ławrynowicz - Zaufanie w polskich firmach
 • Iwona Kubica, Anna Rychwalska - Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego
 • Katarzyna Konarska - Negatywne motywowanie? Nieopłacalne dla firmy
 • Ewa Małysz Bujak - Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)


2009, nr 6: "Rola i budowanie wizerunku przedsiębiorcy jako pracodawcy"

 • Agnieszka Izabela Baruk - Rola wizerunku pracodawcy w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw
 • Anna Dewalska-Opitek - Sześć zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk - Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez instrumenty polityki personalnej
 • Monika Kantowicz-Gdańska - Employer branding - kwestie definicji i modelu
 • Monika Kantowicz-Gdańska, Dominik Szumowski - Strategia wzmocnienia marki i wizerunku pracodawcy (McDonald's Polska)
 • Monika Kantowicz-Gdańska, Marta Radzińska - Projekt kampanii wizerunkowej pracodawcy dla Żandarmerii Wojskowej - idea i realizacja
 • Joanna Jończyk -Działy personalne w procesie kształtowania wizerunku organizacji - wyniki pilotażowych badań empirycznych
 • Krzysztof R. Nowakowski - Media a Public Relations
 • Emilia Soroko - Ocena sposobów autoprezentacji kandydata na podstawie listu motywacyjnego
 • Łukasz Sułkowski -Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi


2010, nr 1: "Numer wielotematyczny"

 • Monika Rutkowska - "Nowa kariera" i jej egzemplifikacje w postaci kariery proteuszowej i kariery bez granic
 • Marzena Świgoń - Indywidualne zarządzanie wiedzą jako wsparcie potencjału kariery
 • Piotr Jedynak - Rola pracowniczych programów emerytalnych w procesach motywowania
 • Małgorzata Grabus, Jolanta Zasadzka - Organizacyjne aspekty pracy ponad miarę
 • Magdalena Syguła - Zarządzanie różnorodnością jako element doskonalenia ZZL
 • Tomasz Ingram - Zależności pomiędzy politykami rekrutacji i selekcji a efektywnością organizacji w badaniach empirycznych
 • Benedykt Puczkowski - Komunikacja i wiedza jako czynniki rozwoju przedsiębiorstw przyszłości wykorzystujących dotacje unijne
 • Sławomir Zapłata - Wpływ czynników osobowych na skuteczność systemu zarządzania jakością - wyniki badań ankietowych
 • Piotr Zabłocki - Specyfika zespołów pracowników wiedzy


2010, nr 2: "Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi"

 • Dariusz Bąk- Instrumenty kreowania standardów etycznych w organizacji. Projektowanie i ocena
 • Marcin Łaciak - Cynizm w organizacji
 • Monika Miedzik Skutki mobbingu w miejscu pracy
 • Beata Radzka - Nierówności wynagrodzeń w perspektywie sprawiedliwości dystrybutywnej
 • Joanna Górska, Wpływ instytucji Rzecznika Praw Pracowniczych na standardy moralne w organizacji [PWPW]
 • Magdalena Chabińska-Rossakowska, Społeczna odpowiedzialność biznesu a inwestycje w zasoby ludzkie [DHL Express (Poland)]
 • Jerzy Szczupaczyński - Postawy moralne menedżerów a ZZL w przedsiębiorstwie
 • Jerzy Donarski, Jan Bałamut - Etyczność pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Anna Jawor - Kształtowanie wizerunku dobrego pracodawcy w firmach funkcjonujących w Polsce
 • Kodeks etyki dyrektora personalnego


2010, nr 3/4: "Ewolucja zmiany w polskim ZZL"

 • Janusz Strużyna-Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Katarzyna Gadomska-Lila - Zmiany w systemie wartości polskich przedsiębiorstw
 • Piotr Bohdziewicz Współczesne modele karier zawodowych - od biurokracji do przedsiębiorczości
 • Marta Juchnowicz - Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników
 • Joanna Ejdys - Za i przeciw normalizacji systemów zarządzania
 • Bogusława Urbaniak - Tendencje zmian w zzl w świetle doświadczeń konkursu Lider ZZL
 • Krystyna Leszczewska - Kształtowanie funkcji personalnej w MSP na przykładzie województwa podlaskiego
 • Waldemar Walczak - Metody rekrutacji i doboru menedżerów w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Izabela Seredocha - Ocena zmian w systemie motywacyjnym pracowników samorządowych
 • Joanna Tabor, - Wpływ dekoniunktury na zarządzanie talentami
 • Kazimierz Sedlak - Raporty płacowe jako narzędzie zarządzania wynagrodzeniami
 • Renata Ziaja-Guzy - Badanie satysfakcji pracowników
 • Monika Szczęsna - System Kompleksowej Oceny i Rozwoju w Grupie TP


2010, nr 5: "Instytucje przedstawicielstwa pracowniczego"

 • Katarzyna Skorupińska - Rola i znaczenie rad zakładowych w przedsiębiorstwach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Kazimierz Doktór - Rady pracownicze w systemie przedstawicielskim
 • Bartłomiej K. Przybylski - Rada pracowników jako próba odpowidzi na zjawisko desyndykalizacji
 • Marek Bednarski - Rady pracowników w polskich przedsiębiorstwach - wnioski z badań empirycznych
 • Bolesław Rafał Kuc, Joanna Maria Moczydłowska Zachowania organizacyjne - podręcznik Kazimierz Doktór
 • Zdzisława Janowska Zarządzanie zasobami ludzkimi Waldemar Stelmach
 • Leigh Branham [red.] 7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy Anna Rogozińska-Pawelczyk


2010, nr 6: "Nowe trendy i wyzwania - ZZL w bliskiej przyszłości"

 • Stanisława Borkowska - Quo vadis HRM?
 • Wojciech Zieliński - Kierunki zmian systemu ZZL w służbie cywilnej
 • Agnieszka Czerw, Jolanta Babiak - Transformacyjne style kierowania w tworzeniu pozytywnej organizacji
 • Marzena Fryczyńska - W kierunku sieciowego rozwoju pracowników
 • Barbara Sajkiewicz - Wynagrodzenia w praktyce
 • Anna Jawor-Joniewicz - Kierunki zmian w praktyce polskiego ZZL
 • Karl-Friedrich Ackermann - Niemieccy menedżerowie w obliczu globalnego kryzysu
 • Magdalena Majowska - Dialektyczne perspektywy polityki wynagrodzeń

 

 2011, nr 1: "Numer wielotematyczny"

 • Ewa Masłyk-Musiał, Helena Bulińska - ZZL w wieku Internetu - przywództwo w e-kulturze
 • Stanisław Wojnicki - Kto pyta, nie błądzi, czyli pytania jako narzędzia pracy menedżera
 • Danuta Barańska - Wybrane aspekty doboru pracowników na stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych
 • Mirosława Jędryczko - Organizacja ucząca się modelem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem górniczym
 • Jerzy Szczupaczyński - Standardy etyczne menedżerów i przedsiębiorców w świetle badań jakościowych
 • Dariusz Turek - Czy postawy etyczne są dobrymi predykatorami nieetycznych zachowań pracowników
 • Hugh Scullion, Paul Sparrow, Elaine Farndale - Global Talent Management: new Challenges for the Corporate HR function in the global recession


2011, nr 2: "Numer wielotematyczny"

 • Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austin - Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych
 • W. Cezary Włodarczyk, Alicja Domagała - Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania
 • Joanna Jończyk - Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w szpitalu publicznym
 • Sabina Ostrowska - Mission Oriented Scorecard w SPZOZ - perspektywa pracownicza
 • Beata Buchelt - Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych jednostkach sektora usług medycznych
 • Hanna Saryusz-Wolska, Anna Adamus-Matuszyńska - Konflikty i ich rozwiązywanie w organizacjach opieki zdrowotnej
 • Małgorzata Striker - Ordynator, czy koordynator? Przekształcenia publicznych szpitali a rola i zadania kierownika oddziału


2011, nr 3-4: "Numer wielotematyczny"

 • Wayne F. Cascio - Wpływ postaw pracowniczych na osiągnięcia organizacji
 • Andrzej Woźniakowski - Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR
 • Wojciech Zieliński - Efektywność ZZL w sektorze publicznym
 • Paweł Pietrasieński - Strategiczne programy oszczędnościowe i krótkookresowe działania w administracjach publicznych
 • Marcin Żemigała - Niebezpieczeństwa w świecie menedżera
 • Anna Rogozińska-Pawełczyk - Od relacyjnego do transakcyjnego kontraktu psychologicznego - zmieniający się paradygmat
 • Konrad Zawadzki - Zatrudnienie z.orzeczoną niepełnosprawnością? Call center w Urzędzie Miasta Poznania - efektywność zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • Anna Jawor-Joniewicz - Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej - studium przypadku
 • Tomasz Rostkowski - Potrzeby administracji sądowej i prokuratury w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Sytuacja po "rozwodzie" instytucji
 • Izabela Bednarska-Wnuk - Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych
 • Krzysztof Katolo, Piotr Sierociński - Badanie konkurencyjności płac w służbie cywilnej
 • Joanna M. Moczydłowska - Ocenianie rozwojowe pracowników administracji samorządowej
 • Paweł Dziechciarz - Pomiar efektywności ZZL - metody i tendencje
 • Anna Balcerek-Wieszala - Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie


2011, nr 5: "Numer wielotematyczny"

 • Arnold Pabian - Sustainable personel - pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości
 • Piotr Jedynak - Problem zasobów ludzkich w systemowym zarządzaniu jakością
 • Petra Horváthová - Talent Management in the Moravian-Silesian Organizations
 • Marcin Kaliński, - Rozwój zasobów ludzkich w administracji podatkowej
 • Aldona Andrzejczak, Aneta Pisarska, - Organizacyjne uwarunkowania transferu szkolenia w opinii menedżerów
 • Robert Nowicki, - Firma Cezar International jako przykład przedsiębiorstwa ukierunkowanego na rozwój kapitału ludzkiego
 • Dorota Molek-Winiarska, - Szkolenia z technik radzenia sobie ze stresem zawodowym - czy są skuteczne?


2011, nr 6: "Numer wielotematyczny"

 • Wolfgang Amann, Shiban Khan - Rola szkół biznesu w kształtowaniu liderów: cisi wspólnicy w przestępstwie czy kolebka nowego pokolenia?
 • Lin Chieh-Yu, Ho Yi-Hui, - Empiryczne badanie związku pomiędzy osądem etycznym liderów i szeregowych pracowników organizacji
 • Dominic S. DePersis, Matthew C. DePersis - Przekształcenia funkcji zasobów ludzkich: od jednostki wspierającej do działu strategii prawnej reprezentującego spółkę
 • Martin J. Lecker - Gdy liderzy korporacyjni zachowują się niepoprawnie
 • Alfred Lewis, Robert L. Routhieaux, - Własny interes menedżerów wyższego szczebla w fuzjach i przejęciach: rzeczywiste i deklarowane oddziaływanie i skutki w postaci zagrożeń moralnych
 • Hung Li-Hwa - Wydajność i współczucie? Badanie wyzwań, jakie stawiają nowe pokolenia pracowników przed menedżerami w następstwie samobójstw wśród personelu Foxconn Technology Group
 • Miguel Ek Lopes, Nelson Campos Ramalho, - Jasna strona ciemnej strony: potajemna polityka jako alternatywa dla negatywnych skutków przymusowej zmiany
 • Mislav Ante Omazić, Rebeka Danijela Vlahov, - Dobry, zły i brzydki -przypadek międzynarodowej korporacji w Chorwacji
 • Czesław Sikorski, - Autorytaryzm i partnerstwo
 • Agata Stachowicz-Stanusch, - Destrukcyjne strony charyzmatycznego przywództwa
 • Marco Tavanti, - Zarządzanie toksycznymi liderami. Dysfunkcyjne schematy w przywództwie organizacyjnym i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Toyoko Sato , - Przywództwo jako refleksywny proces współdecyzyjny: Steve Jobs i jego odejście w 1985 r. jako dyskurs

 

2012, nr 1: "ZZL w organizacjach sieciowych"

 • Magdalena Majowska - Próba identyfikacji wytycznych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sieciowych
 • Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austin - Menedżerowie personalni w międzyorganizacyjnych sieciach. Studium organizacji publicznej
 • Agata Stachowicz-Stanusch - Wirusowy charakter korupcji - czy organizacja może zarazić się korupcją?
 • Monika Kantowicz-Gdańska - Kształtowanie marki i wizerunku pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych
 • Monika Kantowicz-Gdańska - Kształtowanie marki i wizerunku pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych
 • Patrycja Klimas, - Efektywność zespołów międzyorganizacyjnych w świetle hipotezy bliskości
 • Marlena Smuda - , Znaczenie lokalnej organizacji sieciowej dla rozwoju kapitału społecznego gminy
 • Mirosław Spałek, - Facebook - narzędzie kariery czy platforma rozrywki? Idea i wstępny sprawdzian koncepcji badania
 • Maura Sheehan, - Exploring the Link between Management Development and Perceived Performance in Multinational Corporations (MNCs): An analysis of Polish and UK subsidairies

 

2012, nr 2: "Numer wielotematyczny"

 • Łukasz Sułkowski - Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w polskich, małych firmach rodzinnych
 • Alina Jamróz-Ligęza - Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracowników w mikroprzedsiębiorstwach
 • Sylwia Stachowska - Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy
 • Tadeusz Oleksyn - Fiat Auto Poland SA -
 • Bożena Gajdzik - Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie - studium przypadku
 • Dariusz Pauch - Ryzyko nadużyć w przedsiębiorstwie w świetle badań
 • Magdalena Kozera - Pierwsza praca - wyobrażenia i rzeczywistość w opinii studentów
 • Ewa Masłyk-Musiał - Badanie wartości Politechniki Warszawskiej w kontekście strategicznym
 • Małgorzata Gableta, Andrzej Bodak, Robert Kapłon - From a Leader's Perspective: An Approach to Making Employee Interests a Reality (Empirical Research Results)
 • Andrzej Woźniakowski - Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR

 

2012, nr 3-4: "usługi HR oferowane na rynku polskim "

 • Mateusz Hauk - Koncepcja JCM Hackmana i Oldhama w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi
 • Joanna Lipowska - Determinanty motywacji wewnętrznej. Czy można zmotywować każdego pracownika?
 • Anita Basińska, Agnieszka Jeran - Motywowanie wolontariuszy. Zastosowanie podejścia F. Herzberga
 • Dorota Mroczkowska - Motywowanie pracowników w aspekcie przywództwa służebnego
 • Małgorzta Gableta, Małgorzata Sebzda - Wykorzystanie narzędzi marketingu personalnego w procesie rozwoju spólki Nasza Klasa
 • Janusz T. Hryniewicz - Gospodarka oparta na wiedzy a osobowość, psychiczny koszt pracy i style kierowania
 • Krystyna Adamska, Małgorzata Grabus - Organizacyjne i osobowe korelaty kontraktu psychologicznego
 • Anna Bodasińska, Sławomir Bodasiński, Grzegorz Godlewski - Styl kierowania zespołem sportowym przez trenera w ocenie 16-18 - letnich siatkarek
 • Sylwia Stachowska - Zarządzanie wiekiem w organizacji
 • Agnieszka Sitko-Lutek - Negative Sides of Managerial Competencies [Negatywne strony kompetencji menedżerskich]

 

 

2012, nr 5: "strategie wynagradzania po nowemu"

 

 

2012, nr 6: "ZZL na rynkach międzynarodowych [numer anglojęzyczny + bezpłatna płyta CD z polskim tłumaczeniem]"


Źródło: http://zzl.ipiss.com.pl

 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.