Home Zrealizowane tematy

Tematy prac magisterskich z zarzadzania

 

BANKOWOŚĆ

 • Produkty strukturyzowane jako przykład inwestycji alternatywnej
 • Venture capital jako nowoczesny sposób finansowania
 • Funkcjonowanie banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie Banku Spółdzielczego w X
 • Kredyty hipoteczne w banku X
 • Atrakcyjność oferty kredytowej Banku X dla osób fizycznych
 • Ryzyko kredytowe w działalności banków
 • Kreyty hipoteczne w działalności banków komercyjnych
 • Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych
 • Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce
 • Porównanie oferty polskiej bankowości elektonicznej
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych
 • Kredytowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
 • Produty bankowe na przykładzie Banku X
 • Perspektywy i szanse rozwoju bankowości elektronicznej
 • Zarządzanie ryzykami bankowymi na przykładzie X
 • Relacje pomiędzy produktami bankowymi, a marketingiem bankowym
 • Nowoczesne metody zarządzania bankiem
 • Produkty bankowe oferowane przez współczesny bank
 • Rozwój polskiej spółdzielczności
 • Bank spółdzielczy lokalnym centrum finansowym
 • Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej
 • Źródła finansowania iwestycji mieszkaniowych, a rola kredytu hipotecznego

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w X w latach 2004-2008
 • Wynagrodzenia jako element motywujący pracowników na przykładzie X
 • Instrumenty motywujące pracowników do działania w teorii i praktyce
 • Strategia zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Finansowe formy motywowania pracowników
 • Charakterystyka procesu rekrutacji i selekcji pracowników
 • Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa
 • Motywowanie pracowników w Urzędzie Pracy w X
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie X i Y
 • Wpływ systemu motywowania na pracowników na przykładzie X
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników na przykładzie X
 • Analiza procesu rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie X
 • Audyt funkcji personalne w X
 • Audyt systemu okresowych ocen pracowniczych w firmie X
 • Porównanie i analiza elementów procedury doboru kadr do organizacji X
 • Doskonalenie i rozój pracowników na przykładzie firmy X
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi  w małej firmie
 • Analiza systemu wynagradzania pracowników na przykładzie firmy X
 • System motywowania pracowników na przykładzie firmy X
 • Wynagrodzenie jako narzędzie motywacji pracowników na przykładzie X

 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE:

 • Proces zarządzania strategicznego na przykładzie firmy X
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie X

 

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM:

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie X
 • Zarządzanie kapitałem ludzkich w instytuacji X


ZARZĄDZANIE - REFERATY

 • Kierowanie ludźmi, motywowanie, przywództwo, style kierowania.
 • Kultura organizacyjna.
 • Organizacja i jej otoczenie, cele i mierniki efektywności.
 • Polityka kadrowa, zarządzanie potencjałem społecznym.
 • Przedmiot i metody nauki o zarządzaniu.
 • Struktury organizacyjne.
 • Synteza ewolucji i nurtów w nauce o zarządzaniu.
 • Zarządzanie i jego funkcje.
 • Zarządzanie strategiczne oraz strategie i planowanie strategiczne.
 • Zarządzanie zmianami, reorganizacja.
 • Kultura pracy menedżera


INNE:

 • Rola audytu wewnętrznego w ograniczaniu ryzyka operacyjnego
 • Strategia Unii Europejskiej wobec terroryzmu
 • Efektywność zarządzania kosztami na przykładzie X
 • Reklama i promocja za pomocą intenrnetu
 • Współczesna kwestia mieszkaniowa w Polsce

 

 

 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.