Pomoc w pracach ZZL
Zrealizowane tematy

Zrealizowane tematy

Przykładowa lista tematów, może być bardzo pomocna, gdy poszukuje się pomysłu na własną pracę magisterską lub licencjacką. Zauważ, że każda praca została napisana na przykładzie jakiegoś przedsiębiorstwa lub instytucji. Prace naukowe o charakterze teoretyczno-empirycznym, można uznać za pewien standard, opracowania całkowicie teoretyczne należą do rzadkości

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • Audyt funkcji personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej
 • Człowiek w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Modele zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Strategia zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi  w jednostkach sektora usług medycznych na przykładzie X
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi  w małej firmie na przykładzie X
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi  w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie X i Y
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej na przykładzie X i Y
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie X w latach 2004-2008

Rekrutacja, selekcja i adaptacja:

 • Analiza i ocena procesu rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników na przykładzie X
 • Charakterystyka procesu rekrutacji i selekcji pracowników w X
 • Etyczne problemy rekrutacji pracowniczej na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Porównanie i analiza elementów procedury doboru kadr do organizacji X
 • Poszukiwanie sposobu poprawy rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Proces planowania kadr na przykładzie X
 • Proces rekrutacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Rekrutacja i selekcja pracowników na przykładzie X
 • System doboru kadr na przykładzie X
 • Techniki i metody pozyskiwania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X

Ocena pracy i pracowników:

 • Audyt systemu okresowych ocen pracowniczych w firmie X
 • System okresowych ocen pracowników na przykładzie X
 • Motywacyjna rola ocen w procesie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Analiza wpływu ocen pracowniczych na motywację pracowników na przykładzie X
 • Analiza systemu ocen na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Ocena pracy i pracowników w nowoczesnej organizacji na przykładzie  przedsiębiorstwa X
 • Znaczenie oceniania pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Wpływ systemu okresowej oceny pracowników na funkcjonowanie przedsiębiorstwa X
 • Ocena okresowa pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • System ocen pracowniczych jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X

Motywacja i motywowanie:

 • Analiza skuteczności systemu motywacyjnego na przykładzie X
 • Finansowe formy motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Instrumenty motywujące pracowników do działania w teorii i praktyce na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Motywacja pracowników działu sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Motywacja w pracy pracownika biurowego na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Motywacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Motywacyjna rola wynagradzania pracowników na przykładzie X
 • Motywowanie pracowników w Urzędzie Pracy w X
 • Style przywództwa jako narzędzie zwiększające motywację pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • System motywowania pracowników na przykładzie firmy X
 • Wpływ motywacji na satysfakcję zawodową pracowników na przykładzie X
 • Wpływ systemu motywowania na pracowników na przykładzie X
 • Wpływ wybranych elementów systemu motywacyjnego na stopień zadowolenia pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X

Rozwój zasobów ludzkich w organizacji:

 • Doskonalenie i rozwój pracowników na przykładzie firmy X
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników na przykładzie X
 • Szkolenie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Szkolenie jako element motywujący pracowników na przykładzie X
 • Polityka awansowania pracowników na przykładzie X
 • Doskonalenie rozwoju pracowników instytucji finansowej X
 • Analiza systemu szkolenia pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Szkolenie i doskonalenie pracowników  na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Rozwój zawodowy pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Ocena jakości szkoleń realizowanych w przedsiębiorstwa X

Dodaj komentarz

Zamów opracowanie

Najpopularniejsze