Pomoc w pracach ZZL

Metodologia

Metodologia nauk zarządzania

Nauki o zarządzaniu należy uznać za stosunkowo młodą dyscyplinę, która intensywnie się rozwija i posiada bogaty dorobek naukowy. Dowodem na to niech będzie chociażby stale rosnąca na rynku wydawniczym liczba...

Zakres pracy dyplomowej

We wstępie do pracy dyplomowej należy określić jej ramy. W przypadku nauk o zarządzaniu, konieczne jest zwykle określenie podmiotu i przedmiotu badań. Można jednak wskazać również inne dodatkowe zakresy, np. czasowy, ...

Części pracy dyplomowej

W strukturze każdej pracy dyplomowej można wyróżnić następujące części: strona tytułowa, spis treści, wstęp, tekst właściwy (rozdziały, podrozdziały), zakończenie, bibliografia, spis tabel, spis wykresów, spis rysunków...

Zamów opracowanie