Pomoc w pracach ZZL

Cel badań naukowych – definicje

Całej działalności wykonywanej przez człowieka przyświeca jakiś cel. W Słowniku Języka Polskiego można znaleźć kilka znaczeń tego słowa. Przez cel można m.in. rozumieć „to, do czego się dąży”;. „to, czemu coś...

Metodologia nauk zarządzania

Nauki o zarządzaniu należy uznać za stosunkowo młodą dyscyplinę, która intensywnie się rozwija i posiada bogaty dorobek naukowy. Dowodem na to niech będzie chociażby stale rosnąca na rynku wydawniczym liczba...

Czasopisma z zarządzania zasobami ludzkimi

Literatura przedmiotu z zakresu nauk o zarządzaniu jest bardzo rozległa i zróżnicowana. Składają się na nią:[1] encyklopedie, leksykony, słowniki, dzieła zwarte w postaci monografii, podręczniki, prace i...

Metodologia

Bibliografia

Na końcu każdej pracy naukowej umieszczana jest bibliografia, czyli literatura przedmiotu, wykorzystana do sporządzenia opracowania. Dzięki niej recenzent może szybko zapoznać się z podstawą naukową konkretnej pracy...

Przypisy

Każdy przypis zaczyna się z dużej litery a kończy się kropką, wyjątek stanowią źródła internetowe. Jeżeli pierwszy raz podajemy źródło przypis powinien być pełny. PRACA SAMOISTNA: pierwsza litera imienia + nazwisko +...

Zamów opracowanie