Home Zarządzanie zasobami ludzkimi Ocenianie pracowników - zestawienie bibliograficzne

Ocenianie pracowników - zestawienie bibliograficzne

 • Budowanie zespołu, style kierownicze i motywowanie / Anna Hejda, Piotr Szczęsny ; Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej, Environmental Training Project for Eastern and Central Europe sponsorowany   przez Amerykańską Agencję d/s Rozwoju Międzynarodowego (US AID), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Katowice : Drukarnia B&Z, 1998.
 • Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach / Janusz Strużyna.Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 2002.
 • Doskonała ocena pracownika : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / Howard Hudson ; przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2003.
 • Efektywne zarządzanie kompetencjami - tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy / Jacek Wieczorek.Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008.
 • Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków : praca zbiorowa / pod red. Henryka Króla. Warszawa : Vizja Press&It, 2006.
 • Feedback / Roland i Frances Bee ; [tł. Ilona Morżoł].Warszawa : "Petit", 2000.
 • Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / pod red. Aleksego Pocztowskiego ; [aut. Aleksy Pocztowski et al.].Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007.
 • Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Mirosławy Rybak ; [aut.] Joanna Górska [et al.].Warszawa : "Poltext", 2003.
 • Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach : przystosowania do technologii informatycznych : wyniki badań empirycznych : studia i materiały / red. nauk. Elżbieta Kryńska; [Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Partnerstwo na rzecz Rozwoju Kompetencji Informatycznych w Polsce].Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007.
 • Kierowanie kompetencjami : bilanse doświadczeń zawodowych /Claude Lévy-Leboyer ; przekł. z fr. Marian Egeman. Warszawa : "Poltext", 1997.
 • Kryteria kwalifikowania pracy pracowników umysłowych w analitycznych systemach ocen / Zbigniew Studniarek. Warszawa : IPiSS, 1982 (Warsz. : MPPiSS, 1983).
 • Metody sprawnego zarządzania : planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola / Henryk Bieniok i zespół ; [aut. Jolanta Bieda et al.].Warszawa : "Placet", 1997.
 • Metody sprawnego zarządzania : planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola / Henryk Bieniok i zespół ; [aut. Jolanta Bieda et al.].Warszawa : "Placet", 1999.
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / Jerzy Schroeder ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.
 • Motywowanie członków zespołu : jak podnieść efektywność i zatrzymać wartościowych pracowników : [praca zbiorowa] / [Katarzyna Chojnowska, Małgorzata Jastrząb, Ewa Mentel].Warszawa : Wydawnictwo Paradygmat. Fundacja Altkom Akademia,  [2009].
 • Motywowanie i ocenianie pracowników / Tomasz Wach.Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSZ SW, 1997 (Warsz. : PW).
 • Motywowanie jako podstawowy element zarządzania organizacją/ Bogdan Ćwik, Jerzy Telep ; Wyższa Szkoła Celna.Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Celnej, 2005.
 • Motywowanie pracowników / Robert Heller ; [tł. Rafał Schmidtke].Warszawa : "Wiedza i Życie", 2000.
 • Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Maria Wanda Kopertyńska. Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2009.
 • Motywowanie w zarządzaniu / Józef Penc. Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996 (Krak. : Colonel").
 • Nagroda i kara : profesjonalna ocena pracownika / Romuald Korach. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2009.
 • Ocena pracownicza 360 stopni : metoda sprzężenia zwrotnego / Peter Ward ; [przekł. Marlena Justyna].Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw  Profesjonalnych, 2005.
 • Ocena pracownika / Terry Gillen ; [tł. Grażyna Waluga].Warszawa : "Petit", 2000.
 • Ocena pracowników w strategii zarządzania zasobami ludzkimi/ Kazimiera Atamańczuk. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001.
 • Ocena psychologiczna pracowników / Edward Hoffman ; przekł.Ewa Jusewicz-Katler. Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Ocenianie pracowników : organizacja, technika, metody / Julian Nadolski. Bydgoszcz : TNOiK [Towarzystwo Naukowe Organizacji i  Kierownictwa] : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1996 ([Bydg. : OPO]).
 • Ocenianie pracowników : ujęcie teoretyczne i praktyczne / Joanna Dzieńdziora ; Wyższa Szkoła Humanitas. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2008.
 • Ocenianie pracowników jako element podejmowania decyzji personalnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Telekomunikacją Polską S.A.) / Maciej Krzemiński.Warszawa : Promotor, 2010.
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; [przeł. Władysław Bibrowski].Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtownie stosunków pracy / pod red. Bogusławy Urbaniak i Anny Rogozińskiej-Pawełczyk. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 • Systemowe ocenianie pracowników : konspekt wykładu /Jerzy Łęgowski. Warszawa : TNOiK, 1976 (Warsz : TNOiK).
 • Teorie motywacji w zarządzaniu / Roman Karaś ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań : Wydaw. AE, 2003.
 • Trudna rozmowa : jak oceniać pracownika / [aut. Alison Lee].Warszawa : "Kalkstein", 1994.
 • Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz i Anna Walecka ; [Katedra Zarządzania  Politechniki Łódzkiej]. Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010.
 • Z badań nad systemem okresowych ocen pracowników naukowych w Polsce : synteza trzech etapów badań / Lidia Białoń, Hanna Sierpińska, Teresa Wojtowicz.Warszawa ; Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986 (Łódź : ZGWN).
 • Zarządzanie personelem w firmie / Lidia Zbiegień-Maciąg [et al.].Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1999.
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim : style kierownicze, motywacja / Zbigniew Jędrzejewski, Anna Hejda ; Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki  Śląskiej [etc.]. Katowice : Drukarnia B&Z, 1996.
 • Zarządzanie pracą : organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola / pod red. Zdzisława Jasińskiego ; [aut. Barcewicz  Mirosław et al.]. Warszawa : "Placet", 1999.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zbigniew Ścibiorek. Warszawa : Difin, 2010.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach : od tradycyjnego działu kadr do współczesnego HR / David D. Dubois,William J. Rothwell ; [tł. Magda Witkowska]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach / red. Elżbieta Jędrych, Jarosław P. Lendzion ; Politechnika Łódzka. Łódź : Politechnika Łódzka : Wydawnictwo Media Press, 2010.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : podręcznik akademicki / Joanna Moczydłowska. Warszawa : Difin, 2010.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / pod red. Adama Szałkowskiego ; [aut. Urszula Bukowska et al.]. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008.
 • Nadolski J.: Ocenianie pracowników. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego. Bydgoszcz 1996.
  Oleksyn T.: Systemy ocen, rozwoju zawodowego i awansów. Międzynarodowa Szkoła Mened?erów. Warszawa 1993.
  Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE. Warszawa 2003.
  Tyszka T.: Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 1999.
  Czubasiewicz H., Okresowe ocenianie pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
  Sidor- Rządkowska M.: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Oficyna Ekonomiczna. Dom Wydawniczy ABC.
  Kraków 2000.
  Ward P., Ocena pracownicza 360 stopni. Metoda sprzę?enia zwrotnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  Pocztowski A., Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi. Studia przypadków, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej informacji o plikach cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.